ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС

 

За WineComfort 380 Smart, WineComfort 660 Smart, WineComfort 1260 Smart, WineComfort 1800 Smart,WineChef Pro 40, WineChef Pro 126, WineChef Pro 126-2D, WineChef Pro 180

ИЗТЕГЛИ PDF

За Sound & Cool

 
ИЗТЕГЛИ PDF